marqueur
ZONE DES MEMBRES
HOCKEY - PRO
HOCKEY -
INTERNATIONAL
HOCKEY - JUNIOR
AUTRES SPORTS
 

STATS KHL

logo
logologologologologologologologologologo
logologologologologologologologologologo
logologologologologologologo
ÉQUIPES
INFORMATIONS
logo POSITION DANS LA DIVISION 0
POSITION DANS LA CONFÉRENCE 0
POSITION DANS LA KHL
STATSPJVVPVFDDPDFBPBCPTS
58 32 - - 18 5 3 157 146 72
GARDIENSSAISONSÉRIES
INFOS PJVDDPBCLCSV%BLMOYBPPUN PJVDDPBCLCSV%BLMOYBPPUN
1 logo JAKUB KOVAR 46 25 15 3 97 1382 .930 5 2.20 - 3 4- - - - - - - - - - - -
2 logo LEONID FOMIN 13 2 5 2 24 238 .899 0 2.58 - - 2- - - - - - - - - - - -
3 logo VLADISLAV GROSS 2 - 1 - 6 32 .813 0 5.14 - - -- - - - - - - - - - - -
JOUEURSSAISONSÉRIES
INFOSPJBPPTSMOYPUN+/-PJBPPTSMOYPUN+/-
1 logo BROOKS MACEK 57 24 21 45 0,79 20 -2- - - - - - -
2 logo NIGEL DAWES 55 18 26 44 0,80 13 -6- - - - - - -
3 logo PETER HOLLAND 56 15 23 38 0,68 8 -3- - - - - - -
4 logo DAN SEXTON 51 13 17 30 0,59 8 +1- - - - - - -
5 logo ANATOLY GOLYSHEV 38 11 14 25 0,66 25 +3- - - - - - -
6 logo ALEXEI VASILEVSKI 56 9 15 24 0,43 54 +10- - - - - - -
7 logo PAVEL DATSYUK 41 5 17 22 0,54 10 +13- - - - - - -
8 logo GEORGI BELOUSOV 43 8 13 21 0,49 4 +12- - - - - - -
9 logo GEOFF PLATT 48 11 7 18 0,38 28 -7- - - - - - -
10 logo ARTEM GAREYEV 43 9 8 17 0,40 18 +3- - - - - - -
11 logo VYACHESLAV LITOVCHENKO 53 6 11 17 0,32 16 -- - - - - - -
12 logo ANDREI OBIDIN 49 5 10 15 0,31 24 -9- - - - - - -
13 logo DENIS BODROV 50 2 9 11 0,22 45 -11- - - - - - -
14 logo NIKITA TRYAMKIN 54 2 9 11 0,20 34 +7- - - - - - -
15 logo ALEXANDER PROTAPOVICH 29 4 5 9 0,31 4 -4- - - - - - -
16 logo ALEXANDER KUCHERYAVENKO 27 2 7 9 0,33 14 -1- - - - - - -
17 logo NIKITA SETDIKOV 35 2 7 9 0,26 16 -7- - - - - - -
18 logo EFIM GURKIN 52 2 7 9 0,17 14 +3- - - - - - -
19 logo MIKHAIL MAMKIN 50 1 8 9 0,18 10 -2- - - - - - -
20 logo EVGENY MOZER 34 5 2 7 0,21 10 +2- - - - - - -
21 logo IVAN VISHNEVSKIY 31 2 5 7 0,23 18 -11- - - - - - -
22 logo STEPAN KHRIPUNOV 41 2 5 7 0,17 4 +3- - - - - - -
23 logo RAFAEL BATYRSHIN 26 3 3 6 0,23 14 +2- - - - - - -
24 logo JAKUB KOVAR 46 0 3 3 0,07 4 -- - - - - - -
25 logo MAXIM BEREZIN 35 0 2 2 0,06 16 +2- - - - - - -
26 logo NIKOLAI STASENKO 18 0 1 1 0,06 22 +2- - - - - - -
27 logo VITALI POPOV 30 0 1 1 0,03 8 -5- - - - - - -
28 logo ILYA ZAKHAROV 1 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
29 logo VLADISLAV GROSS 2 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
30 logo MAXIM RASSEIKIN 6 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
31 logo ROMAN IVASHOV 7 0 0 0 - 4 -1- - - - - - -
32 logo LEONID FOMIN 13 0 0 0 - 2 -- - - - - - -
33 logo DANIL VALITOV 23 0 0 0 - 0 -3- - - - - - -