marqueur
ZONE DES MEMBRES
HOCKEY - PRO
HOCKEY -
INTERNATIONAL
HOCKEY - JUNIOR
AUTRES SPORTS
 

STATS KHL

logo
logologologologologologologologologologo
logologologologologologologologologologo
logologologologologologologo
ÉQUIPES
INFORMATIONS
logo POSITION DANS LA DIVISION 0
POSITION DANS LA CONFÉRENCE 0
POSITION DANS LA KHL
STATSPJVVPVFDDPDFBPBCPTS
35 16 - - 15 3 1 82 86 36
GARDIENSSAISONSÉRIES
INFOS PJVDDPBCLCSV%BLMOYBPPUN PJVDDPBCLCSV%BLMOYBPPUN
1 logo KONSTANTIN BARULIN 22 8 10 2 50 564 .911 1 2.47 - - 2- - - - - - - - - - - -
2 logo ALEXANDER SHARYCHENKOV 18 5 8 2 34 418 .919 1 2.28 - - -- - - - - - - - - - - -
JOUEURSSAISONSÉRIES
INFOSPJBPPTSMOYPUN+/-PJBPPTSMOYPUN+/-
1 logo MATT WHITE 35 7 12 19 0,54 4 -4- - - - - - -
2 logo PAVEL PORYADIN 35 9 8 17 0,49 16 -8- - - - - - -
3 logo ZACK MITCHELL 35 8 6 14 0,40 8 -7- - - - - - -
4 logo JACOB BERGLUND 22 10 3 13 0,59 8 +3- - - - - - -
5 logo ILDAR SHIKSATDAROV 29 8 4 12 0,41 10 +7- - - - - - -
6 logo RYAN MURPHY 34 3 9 12 0,35 16 -3- - - - - - -
7 logo DAMIR SHARIPZYANOV 34 2 10 12 0,35 18 +6- - - - - - -
8 logo STEPAN ZAKHARCHUK 29 3 6 9 0,31 12 -5- - - - - - -
9 logo PAVEL KULIKOV 35 2 7 9 0,26 10 +2- - - - - - -
10 logo ZIYAT PAIGIN 30 4 4 8 0,27 6 -2- - - - - - -
11 logo MARAT KHAYRULLIN 31 4 3 7 0,23 35 -3- - - - - - -
12 logo ALEXANDER AVTSIN 20 2 5 7 0,35 28 -3- - - - - - -
13 logo ANDREI SERGEEV 33 1 6 7 0,21 16 +7- - - - - - -
14 logo ALEXANDER BRYNTSEV 31 4 2 6 0,19 9 +3- - - - - - -
15 logo JONAS ENLUND 14 3 3 6 0,43 2 +7- - - - - - -
16 logo DENIS KAZIONOV 26 3 3 6 0,23 14 +1- - - - - - -
17 logo PAVEL PADAKIN 16 1 5 6 0,38 6 +7- - - - - - -
18 logo RAFAEL BIKMULLIN 14 4 1 5 0,36 10 -4- - - - - - -
19 logo TIMUR KHAFIZOV 15 1 4 5 0,33 8 -3- - - - - - -
20 logo MAXIM GROSHEV 24 1 4 5 0,21 4 +2- - - - - - -
21 logo ALEXANDER CHERNIKOV 28 1 4 5 0,18 10 -1- - - - - - -
22 logo EVGENY RYASENSKY 24 0 5 5 0,21 10 -2- - - - - - -
23 logo RADEL FAZLEYEV 14 0 3 3 0,21 6 +1- - - - - - -
24 logo TIMUR SHARIFIJANO 27 1 1 2 0,07 0 +4- - - - - - -
25 logo ALEXEI VOLGIN 10 1 0 1 0,10 8 +1- - - - - - -
26 logo ARSEN KHISAMUTDINOV 14 0 1 1 0,07 6 +2- - - - - - -
27 logo MAXIM IGNATOVICH 16 0 1 1 0,06 8 -- - - - - - -
28 logo VITALY ATYUSHOV 23 0 1 1 0,04 8 -- - - - - - -
29 logo BULAT SHAFIGULLIN 2 0 0 0 - 0 -1- - - - - - -
30 logo KERBY RYCHEL 7 0 0 0 - 6 -3- - - - - - -
31 logo ALEXANDER RYBAKOV 10 0 0 0 - 8 -3- - - - - - -
32 logo ALEXANDER SHARYCHENKOV 18 0 0 0 - 0 -- - - - - - -
33 logo KONSTANTIN BARULIN 22 0 0 0 - 2 -- - - - - - -